Bình Định Bắc triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

Thứ hai - 24/06/2013 03:40
Nhằm đưa nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đi vào cuộc sống. BCH Đoàn xã Bình Định Bắc tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện, tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X cho hơn 200 ĐVTN - Học sinh.
              Sáng ngày 20/6, Đoàn xã Bình Định Bắc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017. Đồng chí Phạm Văn Anh – Phó Bí thư Huyện đoàn dự và truyền đạt nhiều nội dung quan trọng tại Hội nghị cho hơn 200 cán bộ ĐVTN và học sinh trên địa bàn toàn xã. Đây là đợt học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn được Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức với phương châm hướng hoạt động về cơ sở.
              Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Văn Anh – Phó Bí thư Huyện đoàn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc học tập nghiêm túc, quán triệt sâu sắc các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn tới cán bộ Đoàn chủ chốt và đội ngũ đoàn viên. Đồng thời truyền đạt các nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X với các chuyên đề: “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên”; “Lý luận, thực tiễn và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai hai phong trào: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” nhiệm kỳ 2012- 2017”; “Nâng cao chất lượng công tác tổ chức của Đoàn”; “Giải pháp tăng cường củng cố, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng Hội LHTN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”; “Tăng cường vai trò phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng”; “Phương hướng chính của công tác quốc tế thanh niên”; “Những điểm mới trong Điều lệ Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012- 2017”.
             Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện và Tỉnh đoàn lần thứ XVII, Đại hôị đoàn toàn quốc lần thứ X đã đề ra.
 

 

Tác giả bài viết: Văn Anh

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số: 24 - HD/TWH

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thời gian đăng: 18/12/2018

lượt xem: 1386 | lượt tải:720

CV 35 - UBH

Công văn củng cố, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 254 | lượt tải:329

Số 72-KH/HĐTN

kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 218 | lượt tải:59

Số 85-CV/HĐTN

Công văn triển khai nhiệm vụ tham gia phòng chống lụt bão năm 2018

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 217 | lượt tải:0

25-KH/UBH

Kê hoạch Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024

Thời gian đăng: 22/10/2018

lượt xem: 1173 | lượt tải:353
Liên kết
Tw đoàn
HCM
Qnam
Quân sự

Website mới của tuổi trẻ Thăng Bình thế nào?

Trái chạy dọc
Phải chạy dọc