Phát triển Ðoàn - Hội từ chủ trương "1+1"

Thứ ba - 08/10/2019 21:36
Chủ trương “1+1” - mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia Ðoàn, Hội là một trong những nội dung mà Nghị quyết Ðại hội Ðoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 đặt ra. Ðây được coi là điểm nhấn nhằm đẩy mạnh đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn xã, Hội LHTN Việt Nam xã.
Phát triển Ðoàn - Hội từ chủ trương "1+1"
 
111
Phát triển Đoàn viên tại địa chỉ đỏ
        Chủ trương “1+1” nghĩa là mỗi đoàn viên, hội viên giới thiệu thêm một thanh niên tham gia Đoàn, thể hiện sự đoàn kết và tập hợp, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Cụ thể hóa chủ trương này, Đoàn xã Bình Giang đã tổ chức triển khai rộng rãi đến từ Chi đoàn, Chi hội và từng đoàn viên thanh niên trong toàn xã. Trong đó, tập trung vào các nội dung trọng tâm bao gồm: Quán triệt trong toàn thể đoàn viên, hội viên, các chi đoàn, chi hội nhiệm vụ công tác vận động quần chúng vào tổ chức để nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng lớp thanh niên vừa hồng, vừa chuyên, góp phần xây dựng Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh. Việc giới thiệu, tập hợp thanh niên phải được đặt thành nhiệm vụ thường xuyên của các chi đoàn, chi hội và từng đoàn viên, hội viên. Trong thời gian một năm, mỗi đoàn viên, hội viên phải vận động, giới thiệu được ít nhất một thanh niên tham gia hoạt động Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong việc thu hút, đoàn kết tập hợp thanh niên. Mỗi chi đoàn, chi hội cần xây dựng kế hoạch tập hợp thanh niên, đề ra mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể, đa dạng hóa phương thức tập hợp sinh động, thiết thực với giai đoạn mới.
       Với mục đích kịp thời đổi mới phương thức tập hợp thanh niên đáp ứng yêu cầu mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phấn đấu tăng tỷ lệ tập hợp thanh niên lên trên 70%, chủ trương này được Đoàn xã Bình Giang đặt mục tiêu phải thực hiện một cách toàn diện, hiệu quả, tránh hình thức. Mỗi Chi đoàn, chi hội sẽ lên kế hoạch triển khai phù hợp với đặc thù từng đối tượng vận động tại địa phương. Trong năm qua, Đoàn xã đã kết nạp được 57 đoàn viên mới vượt so với chỉ tiêu đề ra đầu năm, giới thiệu 13 đoàn viên ưu tú và đã có 03 đoàn viên ưu tú được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Có thể đánh giá, công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được chú trọng và phát triển. Để hiện thực hóa chủ trương “1+1”, Đoàn xã cũng đã đề nghị các Chi đoàn, Chi hội  tiến hành rà soát về thực trạng số lượng, chất lượng thanh niên trên tại địa phương, để thông báo tình hình cho đoàn viên và định hướng thực hiện chủ trương, lựa chọn thanh niên tiên tiến giới thiệu vào Đoàn, Hội, đặc biệt chú trọng thanh niên trên địa bàn dân cư, trường học, từ các câu lạc bộ, nhóm trên địa bàn. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, chia sẻ để thu hút sự quan tâm của đối tượng thanh niên và lan tỏa ý nghĩa của việc kết nạp vào tổ chức Đoàn đến các đối tượng thanh niên. Tăng cường đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn theo hình thức sinh hoạt toàn Đoàn với nhiều nội dung phong phú và phân công các đoàn viên tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia.
 
        Điển hình như hoạt động rèn luyện kỹ năng công tác Đoàn – Hội, kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm thông qua hoạt đồng hành trình về nguồn với tên gọi “Cuộc đua kỳ thú” với phương châm phải tập trung mọi nguồn lực để xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, sống có văn hóa, nghĩa tình. Để nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Bênh cạnh đó, Đoàn xã cũng thường xuyên tổ chức các chương trình sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ, các hoạt động vận động thanh niên tham gia dọn rác, chủ nhật xanh, hiến máu tình nguyện, ... để kết nối thanh niên. Thông qua các kênh thông tin, mạng xã hội facebook cá nhân, qua các phong trào, các hoạt động của đoàn địa phương để nâng cao vị thế, vai trò, uy tín của tổ chức Đoàn, Hội, giúp cho thanh niên thấy được niềm vinh dự và muốn tham gia vào tổ chức của Đoàn.
2222
Cuộc đua kỳ thú “Rèn kỹ năng”
     Để cụ thể hóa chủ trương “1+1” với yêu cầu phải hiệu quả, thực tiễn, tránh hình thức..., làm phong phú, đa dạng các nội dung sinh hoạt, kết nối, tập hợp thanh niên, Đoàn xã thường xuyên tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm và kịp thời báo cáo, khắc phục các khó khăn thực tế. Đặc biệt là tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chủ trương. Để triển khai có hiệu quả chủ trương “1+1” trong thời gian tới. Đoàn xã đề ra kế hoạch tiếp tục nâng cao lý tưởng, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của người đoàn viên trong việc thực hiện chủ trương; đồng thời, tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung hoạt động, sinh họat Đoàn theo hướng đa dạng, phù hợp với thị hiếu của thanh niên, đặc biệt chú trọng đến thanh niên tại địa bàn các khu dân cư để từ đó tiếp tục nâng cao vị thế của tổ chức Đoàn, Hội trong giai đoạn mới.
 
     Với chủ trương “1+1” và những nội dung thiết thực mà Đoàn xã đã và đang triển khai, mong rằng thanh niên Bình Giang sẽ là đội ngũ lớn mạnh không ngừng về chất và lượng, nhiệt huyết trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, sống có văn hóa, nghĩa tình, trách nhiệm, luôn nêu cao tinh thần “Tuổi trẻ Bình Giang Đoàn kết - Gương mẫu - Xung kích - Sáng tạo - Cống hiến xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh”.

Tác giả bài viết: Đoàn xã Bình Giang

Nguồn tin: Đoàn xã Bình Giang

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Số: 24 - HD/TWH

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thời gian đăng: 18/12/2018

lượt xem: 1541 | lượt tải:773

CV 35 - UBH

Công văn củng cố, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 357 | lượt tải:409

Số 72-KH/HĐTN

kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 328 | lượt tải:101

Số 85-CV/HĐTN

Công văn triển khai nhiệm vụ tham gia phòng chống lụt bão năm 2018

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 324 | lượt tải:0

25-KH/UBH

Kê hoạch Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024

Thời gian đăng: 22/10/2018

lượt xem: 1295 | lượt tải:397
Liên kết
Phải chạy dọc