Xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động”giai đoạn 2018-2022

Thứ hai - 09/07/2018 21:23
Căn cứ Công văn số 221-CV/TĐTN-TCKT ngày 05/6/2018 của BTV Tỉnh đoàn về “xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022”; hướng dẫn số 09-HD/TWTĐN-BTC, ngày 16/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn “3 chủ động” giai đoạn 2018-2022”, Ban Thường vụ Huyện đoàn đề nghị BCH Đoàn các xã, thị trấn, Đoàn trực thuộc, Đoàn các trường THPT triển khai thực hiện một số nội dung
1. Nghiên cứu hướng dẫn xây dựng tổ chức cơ sở đoàn “3 chủ động” của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, theo đó cụ thể hóa các nội dung phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị (có văn bản kèm theo).
2. Phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện. Đưa tiêu chí xây dựng cơ sở đoàn 3 chủ động vào tiêu chí thi đua giữa các đơn vị, hằng năm tiến hành kiểm tra, đánh giá và ra quyết định công nhận đoàn cơ sở 3 chủ động.
3. Trên cơ sở các nội dung triển khai của đoàn cấp huyện, đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung thực hiện, báo cáo huyện đoàn về việc xây dựng đoàn cơ sở 3 chủ động trước ngày 25/10 của năm trước.
4. Kết quả triển khai thực hiện xây dựng đoàn cơ sở 3 chủ động là tiêu chí quan trọng đánh giá đoàn cơ sở hằng năm, là cơ sở bình xét danh hiệu, giải thưởng đối với đội ngũ cán bộ đoàn cơ sở đó.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Số: 24 - HD/TWH

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thời gian đăng: 18/12/2018

lượt xem: 1541 | lượt tải:773

CV 35 - UBH

Công văn củng cố, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 357 | lượt tải:409

Số 72-KH/HĐTN

kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 329 | lượt tải:102

Số 85-CV/HĐTN

Công văn triển khai nhiệm vụ tham gia phòng chống lụt bão năm 2018

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 324 | lượt tải:0

25-KH/UBH

Kê hoạch Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024

Thời gian đăng: 22/10/2018

lượt xem: 1296 | lượt tải:397
Liên kết
Phải chạy dọc