Ban Thường vụ Huyện đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Châu Xuân Quang
Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Châu Xuân Quang
2 Trần Hữu Phước
Phó Bí thư Huyện đoàn Trần Hữu Phước
3 Đoàn Thiện Ngọc Vũ
Phó Bí thư Huyện đoàn Đoàn Thiện Ngọc Vũ
4 Cao Đức Thịnh
Bí thư Chi đoàn Công an huyện Cao Đức Thịnh
5 Trương Văn Lý
Bí thư Chi đoàn Khối chính quyền Trương Văn Lý
6 Trương Quốc Hiệp
Bí thư Đoàn xã Bình Định Bắc Trương Quốc Hiệp
7 Phạm Thị Ngọc Thuyết
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Phạm Thị Ngọc Thuyết
Thường trực Huyện đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Châu Xuân Quang
Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Châu Xuân Quang
2 Trần Hữu Phước
Phó Bí thư Huyện đoàn Trần Hữu Phước
3 Đoàn Thiện Ngọc Vũ
Phó Bí thư Huyện đoàn Đoàn Thiện Ngọc Vũ
4 Nguyễn Thị Thu Sương
Chuyên viên Huyện đoàn Nguyễn Thị Thu Sương
Văn bản mới

66-HD/TWĐTN-BTC

Hướng dẫn tổ chức Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thời gian đăng: 07/11/2021

lượt xem: 510 | lượt tải:399
Thăm dò ý kiến

Website của tuổi trẻ Thăng Bình thế nào?