Ban Thường vụ Huyện đoàn nhiệm kỳ 2017-2022
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Châu Xuân Quang
Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Châu Xuân Quang
2 Trần Hữu Phước
Phó Bí thư Huyện đoàn Trần Hữu Phước
3 Đoàn Thiện Ngọc Vũ
Phó Bí thư Huyện đoàn Đoàn Thiện Ngọc Vũ
4 Cao Đức Thịnh
Bí thư Chi đoàn Công an huyện Cao Đức Thịnh
5 Trương Văn Lý
Bí thư Chi đoàn Khối chính quyền Trương Văn Lý
6 Trương Quốc Hiệp
Bí thư Đoàn xã Bình Định Bắc Trương Quốc Hiệp
7 Phạm Thị Ngọc Thuyết
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Phạm Thị Ngọc Thuyết
Thường trực Huyện đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Châu Xuân Quang
Phó Bí thư phụ trách Huyện đoàn Châu Xuân Quang
2 Trần Hữu Phước
Phó Bí thư Huyện đoàn Trần Hữu Phước
3 Đoàn Thiện Ngọc Vũ
Phó Bí thư Huyện đoàn Đoàn Thiện Ngọc Vũ
4 Nguyễn Thị Thu Sương
Chuyên viên Huyện đoàn Nguyễn Thị Thu Sương
Văn bản mới

Số: 24 - HD/TWH

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thời gian đăng: 18/12/2018

lượt xem: 1582 | lượt tải:786

CV 35 - UBH

Công văn củng cố, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 378 | lượt tải:458

Số 72-KH/HĐTN

kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 362 | lượt tải:126

Số 85-CV/HĐTN

Công văn triển khai nhiệm vụ tham gia phòng chống lụt bão năm 2018

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 353 | lượt tải:0

25-KH/UBH

Kê hoạch Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024

Thời gian đăng: 22/10/2018

lượt xem: 1337 | lượt tải:415
Liên kết
Thăm dò ý kiến

Website mới của tuổi trẻ Thăng Bình thế nào?