Thường trực Huyện đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đoàn Thiện Ngọc Vũ
Điện thoại:0974912555
Email: doanthienngocvu@gmail.com
Bí thư Huyện đoàn Đoàn Thiện Ngọc Vũ
2 Trần Lê Thị Kim Oanh
Điện thoại:0975437773
Phó Bí thư Huyện đoàn Trần Lê Thị Kim Oanh
3 Nguyễn Thị Thu Sương
Điện thoại:0984171924
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Nguyễn Thị Thu Sương
4 Trương Thị Yến Nhi
Điện thoại:0839696258
Chuyên viên Huyện đoàn Trương Thị Yến Nhi
Ban Thường vụ Huyện đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đoàn Thiện Ngọc Vũ
Bí thư Huyện đoàn Đoàn Thiện Ngọc Vũ
2 Trần Lê Thị Kim Oanh
Phó Bí thư Huyện đoàn Trần Lê Thị Kim Oanh
3 Nguyễn Thị Thu Sương
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Nguyễn Thị Thu Sương
4 Trương Văn Lý
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Chi đoàn khối Chính quyền, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Trương Văn Lý
5 Trương Quốc Hiệp
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Đoàn xã Bình Định Bắc Trương Quốc Hiệp
6 Nguyễn Trường Khoa
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Chi đoàn Công an huyện Nguyễn Trường Khoa
7 Phạm Thị Diệu
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Đoàn xã Bình Dương Phạm Thị	Diệu
8 Nguyễn Văn Tâm
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Đoàn xã Bình Quý Nguyễn Văn Tâm
9 Đoàn Thị Ý Nhi
UV BTV Huyện đoàn, GV TPT Đội TH Trần Hưng Đạo Đoàn Thị Ý Nhi
Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XIX, nhiệm kỳ 2022-2027
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Đoàn Thiện Ngọc Vũ
Bí thư Huyện đoàn Đoàn Thiện Ngọc Vũ
2 Trần Lê Thị Kim Oanh
Phó Bí thư Huyện đoàn Trần Lê Thị Kim Oanh
3 Nguyễn Thị Thu Sương
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Nguyễn Thị Thu Sương
4 Trương Văn Lý
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Chi đoàn khối Chính quyền, Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Trương Văn Lý
5 Trương Quốc Hiệp
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Đoàn xã Bình Định Bắc Trương Quốc Hiệp
6 Nguyễn Trường Khoa
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Chi đoàn Công an huyện Nguyễn Trường Khoa
7 Nguyễn Văn Tâm
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Đoàn xã Bình Quý Nguyễn Văn Tâm
8 Phạm Thị Diệu
UV BTV Huyện đoàn, Bí thư Đoàn xã Bình Dương Phạm Thị	Diệu
9 Đoàn Thị Ý Nhi
UV BTV Huyện đoàn, GV TPT Đội TH Trần Hưng Đạo Đoàn Thị Ý Nhi
10 Đặng Thành Công
Bí thư Đoàn xã Bình Phú Đặng Thành Công
11 Nguyễn Thị Thảo Giang
Phó Bí thư Đoàn xã Bình Phục Nguyễn Thị Thảo Giang
12 Phan Thị Hồng Hải
Bí thư Đoàn xã Bình Triều Phan Thị Hồng Hải
13 Trần Thị Hoàng Huyên
Bí thư Đoàn xã Bình Tú Trần Thị Hoàng Huyên
14 Võ Thị Lệ
Phó Bí thư Đoàn xã Bình Đào Võ Thị Lệ
15 Nguyễn Thị Lin
Phó Bí thư Đoàn xã Bình Minh Nguyễn Thị Lin
16 Dương Thị Thảo Lý
Phó Bí thư Đoàn xã Bình Nguyên Dương Thị Thảo Lý
17 Đặng Thị Nguyên Ngọc
Phó Bí thư Đoàn xã Bình Lãnh Đặng Thị Nguyên Ngọc
18 Lê Thống Nhất
Bí thư Đoàn xã Bình Nam Lê Thống Nhất
19 Lê Thị Kim Oanh
Bí thư Đoàn xã Bình Quế Lê Thị Kim Oanh
20 Nguyễn Thị Thanh
PBT Đoàn THPT Tiểu La Nguyễn Thị Thanh
21 Nguyễn Thị Thảo
Bí thư Đoàn xã Bình Hải Nguyễn Thị Thảo
22 Nguyễn Ngọc Thiện
Phó Bí thư Đoàn xã Bình Trị Nguyễn Ngọc Thiện
23 Võ Thị Lệ Thu
Bí thư Đoàn thị trấn Hà Lam Võ Thị Lệ Thu
24 Nguyễn Quốc Toàn
Phó Bí thư Đoàn xã Bình Giang Nguyễn Quốc Toàn
25 Nguyễn Thị Thu Trang
Phó Bí thư Đoàn xã Bình Định Nam Nguyễn Thị Thu Trang
26 Bùi Thị Ánh Tuyết
Bí thư Đoàn xã Bình Trung Bùi Thị Ánh Tuyết
27 Ngô Văn Tư
Phó Bí thư Đoàn xã Bình Sa Ngô Văn Tư
28 Đoàn Vũ Tịnh Uyên
Phó Bí thư Đoàn xã Bình Chánh Đoàn Vũ Tịnh Uyên
29 Nguyễn Vũ Việt
Bí thư Đoàn xã Bình An Nguyễn Vũ Việt
Văn bản mới

01-NQ/HĐTN

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thăng Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thời gian đăng: 07/11/2022

lượt xem: 42 | lượt tải:27

66-HD/TWĐTN-BTC

Hướng dẫn tổ chức Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thời gian đăng: 07/11/2021

lượt xem: 10002 | lượt tải:6371
Thăm dò ý kiến

Website của tuổi trẻ Thăng Bình thế nào?