Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)

Thứ tư - 25/11/2020 02:04

Tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)

 
 
1

Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa có văn bản tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)
Theo đó, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các ban, đơn vị khối phong trào Trung ương Đoàn; các đơn vị báo chí, xuất bản của Đoàn; các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc căn cứ tình hình cụ thể chỉ đạo các cấp bộ đoàn, nhất là cấp cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm thông qua các diễn đàn, tọa đàm, sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chi đoàn theo chuyên đề giới thiệu về thân thế, cuộc đời sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với kho tàng lý luận thế giới, những phẩm chất đạo đức cách mạng cao quý của Ph.Ăng-ghen; những thành tựu, kết quả nổi bật trong vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào điều kiện Việt Nam, qua đó nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong việc đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lê-nin, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước…

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn.

Tải tại đây

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Số: 24 - HD/TWH

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thời gian đăng: 18/12/2018

lượt xem: 1541 | lượt tải:773

CV 35 - UBH

Công văn củng cố, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 358 | lượt tải:411

Số 72-KH/HĐTN

kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 330 | lượt tải:103

Số 85-CV/HĐTN

Công văn triển khai nhiệm vụ tham gia phòng chống lụt bão năm 2018

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 326 | lượt tải:0

25-KH/UBH

Kê hoạch Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024

Thời gian đăng: 22/10/2018

lượt xem: 1299 | lượt tải:399
Liên kết
Phải chạy dọc