Triển khai thực hiện chủ trương đi cơ sở đối với cán bộ Thường trực Huyện đoàn Thăng Bình (chủ trương 1 +2)

Thứ sáu - 04/05/2018 03:39
Thực hiện Công văn số 171- CV/TĐTN-TCKT ngày 27/4/2018 của BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam “V/v thực hiện chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ đoàn cấp tỉnh và cấp huyện giai đoạn 2018 - 2022 (chủ trương 1+2)
Đ/c Nguyễn Cao Cường - Bí thư Huyện đoàn, CT Hội LHTN Viêt Nam huyện tham gia hoạt động Xuân tình nguyện năm 2018 tại xã Bình Định Nam
Đ/c Nguyễn Cao Cường - Bí thư Huyện đoàn, CT Hội LHTN Viêt Nam huyện tham gia hoạt động Xuân tình nguyện năm 2018 tại xã Bình Định Nam
Từng đồng chí được phân công thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, tham gia tích cực các hoạt động tại cơ sở, dự họp định kỳ Ban Chấp hành Đoàn cấp cơ sở, chi đoàn thôn tổ. Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở tổng hợp gởi lịch họp, sinh hoạt Chi đoàn và họp BCH Đoàn, trong đó có quy định về thời gian và địa điểm họp cụ thể về Ban Thường vụ Huyện đoàn. Đồng thời, phân công các đồng chí cán bộ phụ trách theo dõi và trực tiếp tham gia dự sinh hoạt tại Chi đoàn thôn, tổ, BCH các cơ sở Đoàn trong toàn huyện. Từ đó, nắm rõ hơn những khó khăn của cơ sở trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn, kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Huyện đoàn những giải pháp phù hợp từng địa phương góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các đơn vị, địa phương, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tổ chức Đoàn và quản lý đoàn viên hiện nay. Theo đó, cán bộ Thường trực Huyện đoàn đi công tác cơ sở phải đủ 2 tháng (60 ngày/năm), khuyến khích đi công tác cơ sở nhiều hơn 2 tháng với các nội dung sau:
+ Theo chuyên đề: Điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình theo các nội dung, mảng, lĩnh vực công tác; nghiên cứu, tìm hiểu tình hình đoàn viên, thanh thiếu nhi.
+ Phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động của đoàn cấp huyện tại cơ sở: Tham gia triển khai các hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở đăng cai hoạt động cấp huyện.
+ Kiểm tra, giám sát: Đi kiểm tra, giám sát cơ sở theo chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Huyện đoàn.
+ Dự sinh hoạt chuyên đề của hội nghị BCH các cơ sở Đoàn và dự sinh hoạt Chi đoàn thôn, tổ.
a phuoc 1
Đ/c Trần Hữu Phước - Phó Bí thư Huyện đoàn, CT Hội đồng Đội huyện tham gia lễ kết nạp Đoàn tại xã Bình Dương
Thời gian bắt đầu triển khai thực hiện chủ trương đi công tác cơ sở cán bộ thường trực Huyện đoàn bắt đầu từ tháng 5/2018.
Chế độ đi công tác cơ sở là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm đối với Thường trực Huyện đoàn.

Tác giả bài viết: Huyện đoàn

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số: 24 - HD/TWH

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thời gian đăng: 18/12/2018

lượt xem: 1542 | lượt tải:773

CV 35 - UBH

Công văn củng cố, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 359 | lượt tải:411

Số 72-KH/HĐTN

kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 331 | lượt tải:103

Số 85-CV/HĐTN

Công văn triển khai nhiệm vụ tham gia phòng chống lụt bão năm 2018

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 327 | lượt tải:0

25-KH/UBH

Kê hoạch Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024

Thời gian đăng: 22/10/2018

lượt xem: 1299 | lượt tải:399
Liên kết
Phải chạy dọc