Thứ bảy, 24/02/2024, 06:14|
Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam! ----------------------------------Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn!

Bình Giang: Phối hợp tổ chức Hội nghị góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ chính trị.

Chủ nhật - 22/05/2022 23:21
             Công tác góp ý tham gia xây dựng Đảng của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội là một trong những giải pháp quan trọng nhằm xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Ngày 19/5/2022 Đoàn xã phối hợp tổ chức Hội nghị góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền năm 2022.
image 20220523102020 1
Quang cảnh buổi hội nghị
         Phát huy vai trò tích cực góp ý xây dựng Đảng qua nhiều hình thức theo quy định, qua đó đã tiếp thu nhiều ý kiến góp ý đối với cán bộ, đảng viên, về phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
          Việc thực hiện tiếp thu góp ý theo tinh thần Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị là một trong những giải pháp căn bản để xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong sạch, vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, tiên phong, gương mẫu, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân; giúp đề cao vai trò cũng như phát huy được trí tuệ tập thể, tạo nên sự đoàn kết, thống nhất và đồng thuận cao trong chính quyền địa phương cũng như trong toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; hạn chế, khắc phục bệnh quan liêu, duy ý chí; kỷ luật, kỷ cương hành chính được củng cố, tăng cường và giữ vững.
         Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: việc triển khai thực hiện Quy định về việc Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính chưa được thường xuyên, chưa phát huy được tính năng động, sáng tạo; một số nội dung chưa sát thực tiễn, hiệu quả chưa cao; chưa có nhiều ý kiến đóng góp giúp cấp uỷ, chính quyền trong quá trình xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
           Việc thực hiện tiếp thu góp ý theo tinh thần Quyết định số 218- QĐ/TW đã thể hiện được tiếng nói của Nhân dân với cấp uỷ, chính quyền, giúp cấp uỷ không ngừng nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng; giúp chính quyền nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, hướng đến sự hài lòng của Nhân dân, góp phần ổn định tình hình tại địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của xã Bình Giang.

Tác giả: Đoàn xã Bình Giang

Nguồn tin: Đoàn xã Bình Giang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thăm dò ý kiến

Website của tuổi trẻ Thăng Bình thế nào?

standee trai
standee ben trai