BÌNH NGUYÊN TỔ CHỨC XEM TRỰC TIẾP ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Thứ hai - 25/01/2021 21:58
Sáng ngày 26/01/2021 Đoàn xã Bình Nguyên tổ chức cho cán bộ, ĐVTN xem truyền hình trực tiếp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
e0d9a5016cf39cadc5e2
ĐVTN xã Bình Nguyên xem trực tiếp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Qua đó góp phần tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và ĐVTN nhận thức đầy đủ, sâu sắc ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội lần thứ XIII của Đảng; thông qua công tác tuyên truyền, tiếp tục nâng cao nhận thức trong toàn cán bộ, ĐVTN về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn và những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cùng với đó, góp phần củng cố niềm tin đối với Đảng, Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội; đồng thời, tuyên truyền cho quần chúng nhân dân hiểu được tầm vóc, mục đích, ý nghĩa của đại hội Đảng và các chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế, từ đó tập hợp sức mạnh toàn dân tộc và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam./.

Tác giả bài viết: Đoàn xã Bình Nguyên

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

66-HD/TWĐTN-BTC

Hướng dẫn tổ chức Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thời gian đăng: 07/11/2021

lượt xem: 65 | lượt tải:77
Thăm dò ý kiến

Website của tuổi trẻ Thăng Bình thế nào?