TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10,11,12/2017

Thứ ba - 10/10/2017 22:14
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN THÁNG 10,11,12/2017
TÀI LIỆU SINH HOẠT CHI ĐOÀN
Số 09 -Tháng 10/2017

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Đã nhận biết sai lầm phải ra sức sửa chữa
 
Trong “Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, Bác Hồ chỉ rõ: Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa. Những hiện tượng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên mà Bác đã chỉ ra cách đây hơn 70 năm vẫn còn nguyên tính thời sự.               
Tháng 10/1945, ngay sau khi giành được độc lập, tuy phải dồn tâm sức lãnh đạo Nhà nước công nông còn non trẻ, đất nước như “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng trước những biểu hiện tiêu cực xuất hiện trong một số cán bộ, đảng viên, Bác Hồ đã viết “Thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”. Sau khi khẳng định nhờ lãnh đạo khôn khéo mà chúng ta đã bẻ gãy xiềng xích nộ lệ, giành được độc lập tự do, thiết lập mối quan hệ mật thiết giữa Chính phủ với Nhân dân và những việc cần kíp phải làm để cho dân được hưởng hạnh phúc, tự do, Bác viết: Tất cả phải hiểu rằng các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc cho đến các làng đều là đầy tớ của dân, nghĩa là để giành việc chung cho dân, chứ không phải để đè đầu dân,… và: Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh.
Sau đó Bác đã chỉ ra những lỗi lầm chính ở một số người. Đó là: Trái phép: những tên việt gian phản quốc chứng cớ rõ ràng thì phải trị đã đành, không ai trách được. Nhưng cũng có lúc vì tư thù, tư oán mà bắt bớ, tịch thu gia sản, làm dân oán thán. Cậy thế: cậy mình ở trong ban này, ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao làm vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân, quên rằng dân bầu mình ra để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân. Hủ hóa: ăn uống cho ngon, mặc muốn cho đẹp, ngày càng xa xỉ, ngày càng lãng mạn, thậm chí lấy của công làm việc tư, quên cả thanh liêm đạo đức. Tư túng: kéo bè, kéo cánh, bà con, bạn hữu mình không tài năng gì cũng chức này, chức nọ. Người có tài có đức nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài. Chia rẽ: bênh vực lớp này, chống lại lớp khác, không biết làm cho các tầng lớp Nhân dân hòa thuận với nhau, không chia già trẻ, giàu nghèo để giữ nền độc lập, chống kẻ thù chung. Kiêu ngạo: tưởng mình ở cơ quan của Chính phủ là thần thánh rồi, coi khinh nhân dân, cử chỉ lúc nào cũng vác mặt “quan cách mệnh” lên. Bác chỉ rõ: Ai đã phạm những sai lầm trên phải hết sức sửa chữa, nếu không tự sửa chữa Chính phủ sẽ không khoan dung.
Ngày 01/3/1947, Bác Hồ viết tiếp lá thư “Gởi các đồng chí Bắc bộ”. Lần này, Bác nói sát thực hơn, kiên quyết hơn. Bác nhấn mạnh: Chúng ta phải kiên quyết tẩy sạch những khuyết điểm sau đây: Địa phương chủ nghĩa: chỉ chăm chú lợi ích của địa phương mình mà không nhìn đến lợi ích của toàn bộ. Làm việc ở bộ phận nào chỉ biết bênh vực, vun đắp cho bộ phận ấy. Óc bè phái: ai hẩu với mình thì dù nói không đúng cũng nghe, tài không có cũng dùng. Ai không hẩu với mình thì dù có tài cũng dìm họ xuống, họ phải mấy cũng không nghe. Óc quân phiện, quan liêu: khi phụ trách ở một vùng nào thì như một ông vua con ở vùng đấy, tha hồ hách dịch, hoạnh hẹo. Đối với cấp trên thì xem thường, đối với cấp dưới thì cậy quyền lấn át. Đối với quần chúng ra vẽ quan cách làm cho quần chúng sợ hãi. Óc hẹp hòi: tư tưởng hẹp hòi, thì hành động cũng hẹp hòi, nhiều thù ít bạn. Người mà hẹp hòi thì ít kẻ giúp. Đoàn thể mà hẹp hòi không thể phát triển. Ham chuộng hình thức: việc gì cũng không xét đến kết quả thiết thực, cần kíp, chỉ nhằm về hình thức bề ngoài, chỉ muốn phô trương cho oai. Làm việc lối bàn giấy: thích làm việc bằng giấy tờ thật nhiều. Ngồi một nơi chỉ tay 5 ngón không chịu xuống địa phương kiểm tra công việc và để chỉ vạch những kế hoạch thi hành chỉ thị, nghị quyết cấp trên gởi xuống các địa phương có thực hiện được hay không, các đồng chí cũng không biết đến. Vô kỷ luật- kỷ luật không nghiêm: việc nào dể hay ưa thích thì làm, việc nào khó khăn, không ưa thích thì bỏ. Các đồng chí phạm lỗi, nhưng không bị trừng phạt xứng đáng, có đồng chí bị hạ tầng công tác nơi này, đi nơi khác lại ở nguyên cấp. Có đồng chí đáng phải trừng phạt, nhưng vì cảm tình nể nang chỉ phê bình cảnh cáo qua loa cho xong chuyện. Thậm chí còn có nơi che đậy cho nhau, tha thứ lẫn nhau, lừa dối cấp trên, giấu giếm đoàn thể. Nếu kỷ luật của đoàn thể lỏng lẻo, những phần tử phản động sẽ có cơ hội chui vào hàng ngũ ta để phá hoại đoàn thể ta. Ích kỷ- hủ hóa: giữ óc địa vị, cố tranh cho được ủy viên này, chủ tịch kia. Có những  đồng chí lo ăn ngon, mặc đẹp, lo chiếm của công làm của tư, lợi dụng địa vị và công tác của mình mà buôn bán phát tài, lo việc riêng hơn lo việc công. Có những đồng chí hay có tính kiêu ngạo, tự mãn. Có đồng chí còn giữ thói “một người làm quan cả họ được nhờ”, đem bà con, bạn hữu đặt vào chức này, việc kia, làm được hay không mặc kệ. Hỏng việc đoàn thể chịu, cốt cho bà con, bạn hữu có địa vị là được. Bác kết luận: phải kiên quyết khắc phục những khuyết điểm trên thì chúng ta mới đi đến hoàn toàn thắng lợi.
Hiện nay, chúng ta đang kiên trì thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó Trung ương chỉ rõ 27 biểu hiện cụ thể của suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng-chính trị, đạo đức-lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Dịp này, đọc lại những điều chỉ dẫn, soi tấm gương mẫu mực của Bác Hồ về chống các biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với tinh thần “Chúng ta không sợ sai lầm, nhưng đã nhận biết sai lầm thì phải ra sức sửa chữa”, thiết nghĩ, mỗi chúng ta, hàng ngày suy ngẫm làm theo tấm gương mẫu mực của Bác là cách tốt nhất để mỗi chúng ta tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, trở thành người cán bộ, đảng viên thật sự vì nước, vì dân.
Nguồn: http://www.xaydungdang.org.vn/

THEO DÒNG LỊCH SỬ
 
- 01/10/1991: Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi.
- 10/10/1954: Kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ Đô.
- 13/10: Kỷ niệm Ngày thành lập doanh nhân doanh nghiệp Việt Nam (lần đầu tiên tổ chức năm 2005).
- 14/10/1930: Kỷ niệm Ngày thành lập Hội nông dân Việt Nam.
- 15/10/1956: Kỷ niệm Ngày thành lập hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.
- 15/10/1930: Kỷ niệm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng.
- 20/10/1930: Kỷ niệm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
01/10/1991: Ngày Quốc tế Người cao tuổi
Ý thức được tầm quan trọng của người cao tuổi, năm 1982 lần đầu tiên Liên Hiệp quốc đã tiến hành Đại hội thế giới về tuổi già tại Áo, hơn 3.000 đại biểu của hầu hết các nước trên thế giới tham dự. Đại biểu của Việt Nam là giáo sư Phạm Khuê, viện trưởng viện lão khoa Việt Nam. Hội nghị đã thông qua chương trình hoạt động quốc tế về tuổi già và khuyến nghị chính phủ và nhân dân các nước quan tâm giải quyết từng bước những vấn đề về người cao tuổi căn cứ vào hoàn cảnh cụ thể của nước mình, tập trung vào 6 lĩnh vực: 
* Sức khoẻ và ăn uống
* Nhà ở và môi trường.
* Gia đình.
* Dịch vụ và bảo trợ xã hội.
* Việc làm.
* Nâng cao sự hiểu biết của người cao tuổi.
Đến năm 1990, tức 8 năm sau Đại hội thế giới ở Áo, để tập trung sự chú ý của thế giới về vấn đề người cao tuổi, đại hội đồng Liên Hiệp Quốc quyết định lấy ngày 1/10 hàng năm làm ngày quốc tế người cao tuổi, bắt đầu từ 01/10/1991.
 
15/10/1956: Kỷ niệm Ngày thành lập hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
(Đăng trên trang thông tin điện tử Huyện đoàn: http://www.tuoitrethangbinh.com)

CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH MỚI
 
Trong tài liệu sinh hoạt Chi đoàn số 09/2017, chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên nội dung Nghị định số 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó đã sửa đổi một số tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, viên chức.
Đánh giá, phân loại trước khi bình xét
Nghị định số 88/2017/NĐ-CP, ngày 27/7/2017 của Chính phủ quy định, thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.
Về trình tự, thủ tục đánh giá người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được tiến hành như sau:
a) Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo Mục I Mẫu số 03.
b) Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
Đối với cơ quan, đơn vị có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và người đứng đầu các đơn vị cấu thành.
Đối với cơ quan, đơn vị không có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là toàn thể viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị.
c) Cấp ủy đảng cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về viên chức được đánh giá, phân loại.
d) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c, quyết định đánh giá, phân loại đối với người đứng đầu.
Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại Điểm b và c, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó do mình bổ nhiệm; trường hợp theo phân cấp quản lý cấp phó không do mình bổ nhiệm thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia tại điểm b và c, có trách nhiệm nhận xét bằng văn bản và đề nghị người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình.
đ) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tại Điểm d thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho viên chức theo quy định.
Bỏ tiêu chí công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến:
Nghị định số 88/2017/NĐ-CP, ngày 27/7/2017 của Chính phủ sửa đổi, bỏ yêu cầu phải đáp ứng tiêu chí: Có ít nhất 01 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận đối với phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Như vậy, chỉ viên chức được đánh giá ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới phải đáp ứng tiêu chí về công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến.
Đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức dựa trên khối lượng công việc thực hiện được Nghị định số 88/2017/NĐ-CP, ngày 27/7/2017 của Chính phủ quy định rõ, căn cứ điều kiện cụ thể của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức, trong đó phải tính đến tỷ lệ khối lượng công việc của cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện so với khối lượng công việc chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình khi đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin để thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với các quy định.
Nghị định 88/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 của Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 9 năm 2017.
Nguồn: vanban.chinhphu.vn
 
SỔ TAY NGHIỆP VỤ
 
 

Trong tài liệu sinh hoạt chi Đoàn số 09/2017, chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên, tổ chức Đoàn về ý nghĩa biểu trưng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam:

Nguồn: http:www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn

MÔ HÌNH- KINH NGHIỆM
 
Tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm ở phố, nhưng rồi anh Lê Văn Dương lại quyết định về quê xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) nuôi gà lai chọi.
Năm 2014, Lê Văn Dương tốt nghiệp loại khá chuyên ngành kỹ sư công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Vinh; có việc làm tại thành phố Vinh rồi, nhưng thu nhập thấp, cảm thấy không tương xứng với khả năng chuyên môn của mình, anh Dương quyết định hướng lập thân mới: về quê chăn nuôi gà.
Chuyện trò, anh Dương chia sẻ: Bố là người ngăn cản việc tôi về quê nuôi gà, vì ở vùng quê biển này hiếm người học đại học, trong khi đó tôi lại là kỹ sư công nghệ thực phẩm... Nhưng rồi nghe tôi thích, bố tôi đã chấp thuận.
Thoạt tiên, anh Dương thuê máy móc cải tạo mặt bằng để xây chuồng diện tích 90m2. Sau đó, đi tham quan các mô hình chăn nuôi gà ở Ninh Bình, Bắc Giang. Nhận thấy giống gà ta lai chọi có sức đề kháng tốt, nhanh lớn nên anh quyết định mua 700 con gà giống ở Bình Định về nuôi thử nghiệm.
Ban đầu do chưa có kinh nghiệm nhiều nên lợi nhuận thấp, khoảng 20 triệu đồng/4 tháng nuôi. Tuy nhiên anh vẫn tiếp tục mua thêm con giống phát triển đàn nuôi tiếp lứa thứ 2, đồng thời mở rộng diện tích chuồng trại lên 250m2. Rút được kinh nghiệm lứa đầu, lứa tiếp theo đàn gà được chăm sóc tốt hơn, đã cho doanh thu cao hơn nhiều.
Đến nay, trại nuôi gà của anh đã mở rộng lên 600m2 với đàn gà 7.000 con. Bình quân gà lai chọi đến giai đoạn xuất bán đạt trọng lượng từ 2,5- 3 kg/con. Mỗi năm, anh Dương nuôi 8 lứa gà, một lứa nuôi khoảng 2.000 con trong vòng 4 tháng; doanh thu cả năm đạt 1,4 tỷ đồng; sau khi trừ chi phí, anh thu lãi khoảng 400 triệu đồng/năm.
Ngoài chăn nuôi gà thịt, anh đầu tư xây dựng lò ấp trứng để sản xuất con giống bán ra thị trường. Mô hình nuôi gà lai chọi của anh Dương đã tạo việc làm cho 3 lao động với mức lương 4 triệu đồng/tháng/người.
Khi sản phẩm chăn nuôi được người dân biết tới và tiêu thụ rộng rãi trên thị trường, anh Dương tiếp tục quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội. Mới đây, anh đã ký hợp đồng với Công ty Miền Trung về việc bao tiêu đầu ra cho gà thịt với số lượng 20 tấn/tháng. Có được cơ hội đó, anh tiếp tục tìm đến các cơ sở chăn nuôi gà thịt trên địa bàn huyện để thu mua, bao tiêu sản phẩm.
Chia sẻ về dự định sắp tới, anh Dương cho biết đang có dự án mở rộng thêm chuồng trại, đầu tư nuôi gà cho ăn thảo dược, hướng tới mô hình nuôi gà sạch, chất lượng, đưa sản phẩm chăn nuôi tiếp cận với các siêu thị, nhà hàng lớn trong và ngoài tỉnh.
 Nguồn: baonghean.vn
THANH NIÊN VÀ NGHỀ NGHIỆP
 
Kiếm tiền không khó, giữ được tiền mới là tài
 
Bài học lớn nhất trong quản lý tài chính không phải là bạn làm ra được bao nhiêu tiền mà là bạn có thể giữ được bao nhiêu.
Việc giữ tiền đòi hỏi bạn phải có kinh nghiệm, có những thói quen thông minh và một chút khôn ngoan.
“Nếu không có sự khôn ngoan, vàng sẽ bị mất đi nhanh chóng bởi những người nắm giữ nó, nhưng có sự khôn ngoan, thông thái, vàng có thể được đảm bảo bởi những người không nắm giữ nó” – Geogre S. Clason từng viết trong cuốn từ điển tài chính cá nhân năm 1926 mang tên “Người đàn ông giàu nhất Babylon”, một bộ sưu tập ngụ ngôn dựa trên thành cổ Babylon.
Ngoài việc hé lộ bí mật để gây dựng sự giàu có trong 7 bước, Geogre còn tiết lộ 5 sự thật về tiền bạc- những “quy tắc vàng” có thể biến bất cứ người nào trở nên giàu có.
Dưới đây là 5 sự thật về tiền theo quan điểm của Clason!
Tiền sẽ đến với những người tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập của họ
Trở nên giàu có bắt đầu từ việc bạn hãy trả lương cho chính mình đầu tiên. Nếu bạn muốn gây dựng tài sản, hãy tiết kiệm tối thiểu 10% số tiền bạn kiếm được. Tiền bạc sẽ đến và gia tăng nhanh chóng khi bạn biết tiết kiệm ít nhất 10% thu nhập của mình để tạo ra một tài sản trong tương lai cho bản thân và gia đình.
Tiết kiệm và đầu tư là 2 kênh tạo ra tiền nhanh nhất
Tiền bạc luôn là một người nhân viên mẫu mực, nó luôn khát vọng có cơ hội để thể hiện bản thân. Điều này có thể được giải thích bằng lãi suất kép, đó là khi lãi suất được kiếm trên những khoản đầu tư của bạn
Với thói quen tiết kiệm đều đặn và sự cam kết dài hạn, lãi suất kép có thể biến bạn trở thành triệu phú chỉ bắt nguồn từ một khoản tiết kiệm nhỏ.
Hãy tận dụng cơ hội để gia tăng tài sản
Trong kinh doanh, bạn phải luôn luôn nắm bắt cơ hội. Và trong đầu tư cũng vậy. Tiền bạc chỉ đến với những người chủ sở hữu thực sự, những nhà đầu tư khôn ngoan và biết cách sử dụng tiền bạc.
Đầu tư vào những danh mục chắc chắn sẽ sinh lời
Một mức lương ổn định sẽ không đảm bảo được sự giàu sang. Vào cuối ngày, tiền lương của bạn chỉ là một con số, và nếu số tiền đằng sau con số này không được quản lý một cách nghiêm túc và hợp lý, nó có thể biến mất trong nháy mắt.
Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett từng nói: “Hãy mua một công ty vì bạn muốn sở hữu nó chứ không phải bởi vì bạn muốn cổ phần công ty tăng lên”. Nói cách khác, nếu bạn đang có ý định lựa chọn cổ phiếu, hãy làm một cuộc nghiên cứu và rót tiền vào một công ty mà bạn cảm thấy tự tin.
Không ai có thể làm giàu nhanh chóng
“Quy luật vàng” trong đầu tư và tích lũy tài sản là hướng đến lâu dài và không có suy nghĩ “làm giàu nhanh chóng”.
“Vàng chạy trốn khỏi những người bắt buộc nó tạo ra những thu nhập hay những người làm theo lời khuyên lôi cuốn của những kẻ lừa đảo... Rủi ro ẩn núp đằng sau mọi kế hoạch và cũng bất ngờ sẽ mang đến sự giàu có” – Clason chia sẻ.
Ngày nay, nhà đầu tư huyền thoại đến từ Omaha, tỷ phú Warren Buffett vẫn thường nói rằng: “Thật dễ dàng để làm chậm mà chắc. Nhưng không hề dễ dàng nếu muốn làm giàu nhanh chóng”.
Theo doanhnhanonline
 
BÀI HÁT THANH NIÊN
 
Trong tài liệu sinh hoạt chi Đoàn số tháng 09/2017, chúng tôi xin gửi đến các bạn đoàn viên thanh niên lời bài hát “Khi Tổ quốc cần”
 
Khi Tổ quốc cần
Sáng tác: Phạm Đăng Khương

Ta đang bước đi trên con đường vinh quang
Trong tim khắc ghi dấu chân người xưa khai sáng
Những bước đi đầy tự tin, những bước đi của tuổi thanh niên
Là hành trang, bay xa trong thời đại mới
Cùng xiết chặt tay và hướng tới ngày mai
Cùng góp bàn tay giúp nhau trên đường lập nghiệp
Ta ước ao một ngày vươn tới những vì sao
Niềm khát khao của những tâm hồn đầy sáng tạo
Hãy bay lên, này trái tim thanh niên
Vì cuộc sống này từng ngày bình yên
Khi Tổ quốc cần thanh niên ta tiến lên
Hãy bay lên và hát vang câu ca
Vì cuộc sống này giàu đẹp mai sau
Khi Tổ quốc cần thanh niên ta hành động.
ĐỊNH HƯỚNG SINH HOẠT CHI ĐOÀN     
 
- Tiếp tục tuyên truyền các nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, trong đó quan tâm đến Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng hóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030” cùng các hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo Tỉnh; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị…
- Tiếp tục tuyên truyền về tình hình biên giới, hải đảo, khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển và hải đảo nhất là hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các hoạt động nhân kỷ niệm 100 năm Ngày cách mạng tháng Mười Nga thành công, “Năm hữu nghị Việt Nam- Campuchia năm 2017” chào mừng 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Campuchia. Tuyên truyền kết quả, công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và các nước.
- Tuyên truyền Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thăng Bình lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Số: 24 - HD/TWH

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thời gian đăng: 18/12/2018

lượt xem: 1454 | lượt tải:742

CV 35 - UBH

Công văn củng cố, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 314 | lượt tải:368

Số 72-KH/HĐTN

kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 278 | lượt tải:80

Số 85-CV/HĐTN

Công văn triển khai nhiệm vụ tham gia phòng chống lụt bão năm 2018

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 276 | lượt tải:0

25-KH/UBH

Kê hoạch Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024

Thời gian đăng: 22/10/2018

lượt xem: 1241 | lượt tải:369
Liên kết
Tw đoàn
HCM
Qnam
Quân sự

Website mới của tuổi trẻ Thăng Bình thế nào?

Trái chạy dọc
Phải chạy dọc