Tập huấn công tác Đoàn - Hội năm 2014

Thứ bảy - 11/10/2014 08:15

Thực hành trong lớp tập huấn

Thực hành trong lớp tập huấn
Từ 01 – 04/10/2014, Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng công tác Đoàn – Hội năm 2014

Tham dự có 250 cán bộ ĐVTN thôn, khối phố trên địa bàn huyện. Chương trình tập huấn gồm các nội dung: Hướng dẫn đóng lều, múa hát tập thể, dân vũ, phương pháp nhận Morse, Semafor, giải mật thư, dấu đi đường, tìm phương hướng, nút dây, thủ công trại. Triển khai quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Đại hội Đoàn toàn tỉnh, huyện lần thứ XVII; 6 bài lý luận chính trị của Đoàn; Học tập chuyên đề về Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chuyên đề về tình hình quốc tế, hội nhập quốc tế; triển khai Hiến pháp sửa đổi năm 2013.


Chương trình tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm 2014 đã kết thúc trong không khí sối nổi, hào hứng của tuổi trẻ. Hy vọng đội ngũ cán bộ sẽ phát huy hết sức năng lực và tinh thấn trách nhiệm của bản thân, chung tay góp sức xây dựng Đoàn – Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Tác giả bài viết: Hữu Phước

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số: 24 - HD/TWH

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thời gian đăng: 18/12/2018

lượt xem: 1385 | lượt tải:720

CV 35 - UBH

Công văn củng cố, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 254 | lượt tải:328

Số 72-KH/HĐTN

kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 218 | lượt tải:59

Số 85-CV/HĐTN

Công văn triển khai nhiệm vụ tham gia phòng chống lụt bão năm 2018

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 216 | lượt tải:0

25-KH/UBH

Kê hoạch Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024

Thời gian đăng: 22/10/2018

lượt xem: 1170 | lượt tải:353
Liên kết
Tw đoàn
HCM
Qnam
Quân sự

Website mới của tuổi trẻ Thăng Bình thế nào?

Trái chạy dọc
Phải chạy dọc