Giải pháp chủ yếu giúp đoàn viên, thanh niên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội

Chủ nhật - 31/10/2021 02:25
Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng đang ngày càng phát triển nhanh. Cùng với sự phát triển đó những năm gần đây, mạng xã hội đã có bước phát triển mạnh mẽ, tác động lớn đến đời sống xã hội ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Giải pháp chủ yếu giúp đoàn viên, thanh niên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên mạng xã hội

Mạng xã hội đã trở thành một thuật ngữ phổ biến với những tính năng đa dạng cho phép người dùng kết nối, chia sẻ, tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả, đem con người đến gần nhau hơn và giúp mọi người nói lên được suy nghĩ của mình nhiều hơn. Ở mạng xã hội chúng ta thấy sự phong phú, đa dạng, nhiều màu, nhiều vẻ của các thông tin được cập nhật liên tục với lượng dữ liệu khổng lồ, giúp ích cho công chúng khai thác, tìm kiếm thông tin. Tuy nhiên trong thời kỳ công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay, những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đã và đang lan truyền trên mạng xã hội với tốc độ cao, các thế lực thù địch đã và đang biến nó thành công cụ đắc lực cho các hoạt động phá hoại tư tưởng, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” nhằm chống phá Đảng, đòi đa nguyên đa đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng là một trong những mục tiêu trọng tâm mà các thế lực thù địch luôn hướng tới.

Thực tế thời gian hiện nay, các thế lực thù địch thường đưa lên mạng xã hội những quan điểm, luận điệu xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo sự thật… để phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng. Chúng lợi dụng những sơ hở, thiếu sót trong triển khai các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của chính quyền các cấp, các vụ phức tạp như Đồng Tâm (Hà Nội), ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra ở các tỉnh miền Trung, việc thảo luận dự luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt… để kích động dư luận, hình thành tâm lý phản kháng, tư tưởng bất mãn, chống đối, tiến tới kêu gọi biểu tình, bạo loạn lật đổ chế độ.

Hiện nay,  khi cả nước đang tập trung chống dịch Covid-19, thì những thế lực thù địch thường lợi dụng mạng xã hội vấn để đăng tải những thông tin sai sự thật nhằm kích động, lôi kéo, gây hoang mang dư luận, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trước những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch đưa lên mạng xã hội hiện nay, đã có một bộ phận đoàn viên, thanh niên nhận thức đúng bản chất của các thế lực thù địch nên đã lên án, phê phán đấu tranh chống lại những thông tin sai trái, cảnh tỉnh tuyên truyền cho mọi người không like, share.

Nhưng bên cạnh đó thật đáng buồn khi không ít đoàn viên thanh niên không cần kiếm chứng thông tin đó sai hay đúng cứ lao vào like, share, có những bình luận mang tính thể hiện quan điểm ủng hộ các thế lực thù địch, nói xấu sự lãnh đạo của Đảng ta, còn tuyên truyền, lôi kéo, kêu gọi kích động mọi người. Họ không nhận thức được rằng những việc làm, hành động đó là chống lại Nhà nước, Đảng ta, là vi phạm pháp luật.         Nguyên nhân chủ yếu do nhận thức của đoàn viên, thanh niên trong quá trình sự dụng mạng xã hội, chưa nhận thức được tính đúng đắn, xác thực, kiểm chứng của những thông tin.

Trước những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, thiết nghĩ mỗi đoàn viên, thanh niên cần thực hiện một số nội dung sau góp phần đấu tranh chống những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên mạng xã hội:

Thứ nhất, tiếp tục tổ chức tuyên truyền bằng nhiều nội dung, hình thức, trong đó tập trung tuyên truyền kiến thức an ninh mạng, về âm mưu, phương thức, thủ đoạn đưa thông tin xấu độc, giả mạo trên không gian mạng của các loại đối tượng làm chuyển biến nhận thức cho đoàn viên thanh niên để họ nhận thức được mỗi khi tham gia, tương tác, chia sẻ bình luận, hưởng ứng, bài viết trên các trang mạng xã hội có trách nhiệm trước bản thân, trước pháp luật. Chủ động có thái độ, ứng xử không bình luận, chia sẻ với những bài viết có nội dung xấu, phản cách mạng, đồng thời đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc, giả mạo, viết không đúng tôn chỉ, mục đích, viết theo lối suy diễn một chiều... không nên nghe, đọc, xem những đài, báo, trang mạng, bài viết, block, video của những phần tử chống đối, phản động. Đối với những bài viết hay, phản ánh đúng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thì chủ động tương tác, chia sẻ, ủng hộ, tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực, góp phần đẩy lùi những thông tin xấu, độc, giả mạo trên không gian mạng.       

Thứ hai, trang bị cho đoàn viên thanh niên những tri thức để nhận diện rõ bản chất các quan điểm sai trái, thông tin xấu, hiểu ra thế nào là quan điểm sai trái? thế nào là quan điểm thù địch? Khi đã nhận thức đúng - sai của thông tin xấu - độc, sai trái, thù địch thì mỗi đoàn viên thanh niên sẽ có nhãn quan chính trị, tự giác phòng chống và chủ động đấu tranh, phản bác, bác bỏ các quan điểm đó. Bên cạnh đó cần trang bị cho đoàn viên thanh niên những trí thức, để họ nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi đoàn viên thanh niên mạng tin tưởng về những tiến bộ, thành tựu toàn diện của đất nước, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng. Đây là phương thức tốt nhất để hạn chế tối đa sự lợi dụng chống phá của các thế lực phản động, cơ hội chính trị.

Thứ ba, phát huy vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, phải xác định đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của Đoàn. Các cập bộ Đoàn phải thường xuyên tuyên truyền một ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp đến từng đoàn viên thanh niên. Luôn nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên, luôn chia sẻ đồng hành với thanh niên. Từ đó giáo dục họ thành những con người có ích cho xã hội, trở thành những người có kiến thức sâu, rộng, tốt hơn, có nhận thức hành động đổi mới, sáng tạo, có điều kiện để khẳng định vai trò, đóng góp của mình trong cuộc chiến đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước ta.

Để tổ chức Đoàn tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng hiệu quả nhất, chúng ta cần bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng niềm tin khoa học và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; nâng cao trách nhiệm cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trong nắm bắt định hướng dư luận nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc sử dụng công cụ Internet, mạng xã hội của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên; phát huy thiết chế văn hóa của Đoàn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của tổ chức Đoàn và phát huy cơ chế phối hợp trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường đăng tải những thông tin chính thống, đồng thời phản biện lại những thông tin sai trái, phiến diện của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Bên cạnh đó, tổ chức đoàn cần phát huy hơn nữa vai trò, thể hiện thông qua việc đề xuất, triển khai những chương trình, hoạt động, mô hình, giải pháp cụ thể, ý nghĩa, thiết thực…

Thứ tư, các cấp bộ Đoàn cần hiện thực hóa từ những nhận thức cơ bản về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thành những hoạt động thiết thực, cụ thể. Với nhiều hoạt động tình nguyện đa dạng, phong phú, đầu tư một cách có hiệu quả, như các hoạt động phong trào thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ để thu hút tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia; những hoạt động thiện nguyện của Đoàn không đơn giản là mang tính vật chất, cứu trợ mà còn thể hiện rõ vai trò xung kích của tổ chức Đòan, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của tổ chức Đoàn trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thông qua hoạt động này, tổ chức Đoàn ngày càng đi sát hơn, gắn bó với đời sống kinh tế và xã hội, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cơ sở. Đồng thời, góp phần tăng cường, gắn kết của cơ sở, nhất là các vùng khó khăn thêm tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước. Tạo một hình ảnh đẹp của tổ chức hậu bị của Đảng, góp phần lan tỏa những giá trị tinh thần của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cuộc chiến đấu tranh chống những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ ngày một ngày hai là được, không chỉ có một đoàn viên, thanh niên là chống được, mà đó là một cuộc chiến trên mặt trận tư tưởng lâu dài, trường kỳ và cần sự vào cuộc của cả hệ thống xã hội. Với vai trò là những người chủ tương lai của đất nước, thiết nghĩ mỗi đoàn viên thanh niên chúng ta hôm nay cần phải là những người sử dụng mạng xã hội thông thái, luôn đặt mình trong mặt trận, luôn ở tuyến đầu, tiên phong trong cuộc chiến đấu tranh chống các quan điểm sai trái để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta

Nguồn tin: tinhuyquangtri.vn.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

66-HD/TWĐTN-BTC

Hướng dẫn tổ chức Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thời gian đăng: 07/11/2021

lượt xem: 9306 | lượt tải:5986
Thăm dò ý kiến

Website của tuổi trẻ Thăng Bình thế nào?