DANH SÁCH CHÍNH THỨC NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THĂNG BÌNH KHÓA XII NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Thứ hai - 17/05/2021 11:43
Đơn vị bầu cử số: 1
Gồm thị trấn Hà Lam
           
STT Ảnh thẻ Họ và tên Ngày sinh Quê quán Nghề nghiệp,
chức vụ
1
image5
 
Trần Văn Định
(Đại đức Thích Tánh Thông)
28/5/1977 Xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Tu sĩ Phật giáo, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Thăng Bình
2
image17
 
Võ Văn Hùng 25/8/1971 Xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình
3
image38
 
Vương Thị Thanh Thủy 20/11/1985 Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Thăng Bình
4  
trac
Lê Huy Trắc 15/9/1982 Xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thăng Bình
5  
image43
Nguyễn Đình Tư 11/6/1974 Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 5 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 3 người.
           
Đơn vị bầu cử số: 2
Gồm: xã Bình Nguyên, xã Bình Phục và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3
           
STT Ảnh thẻ Họ và tên Ngày sinh Quê quán Nghề nghiệp,
chức vụ
1  
image16
Lê Thị Huệ 11/5/1979 Xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Thăng Bình
2  
image37
Võ Tấn Thuận 01/01/1974 Xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Thăng Bình
3  
image42
Trần Ngọc Tú 02/02/1982 Xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Phục, huyện Thăng Bình
4  
image46
Lê Thị Tưởng 14/02/1983 Xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Kế toán Trung tâm phát triển Quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ huyện Thăng Bình
5
image51
 
Nguyễn Thị Vương 19/01/1989 Xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 5 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 2 là: 3 người.
           
Đơn vị bầu cử số: 3
Gồm: xã Bình Giang và xã Bình Triều
           
STT Ảnh thẻ Họ và tên Ngày sinh Quê quán Nghề nghiệp,
chức vụ
1
image6
 
Trần Ngọc Đội 07/12/1964 Xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Thăng Bình
2  
image15
Trương Thị Ánh Hồng 10/11/1991 Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND xã Bình Giang, huyện Thăng Bình
3  
image23
Phan Thị Nhi 07/5/1979 Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam  huyện Thăng Bình
4
image28
 
Nguyễn Văn Phúc 03/02/1976 Xã Bình Triều,  huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Bí thư Đảng ủy xã Bình Triều, huyện Thăng Bình
5
image57
Lê Thị Sinh 27/10/1984 Xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Đảng ủy viên, Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, UBND xã Bình Triều, huyện Thăng Bình
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 5 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 3 là: 3 người.
           
Đơn vị bầu cử số: 4
Gồm: xã Bình Minh, xã Bình Dương và xã Bình Đào
           
STT Ảnh thẻ Họ và tên Ngày sinh Quê quán Nghề nghiệp,
chức vụ
1
duc binh
Nguyễn Đức Bình 12/8/1978 Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Phó Bí thư  Huyện ủy Thăng Bình
2  
image7
Nguyễn Trần Minh Đức 15/12/1980 Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Thăng Bình
3
image32
 
Trần Công Tân 19/10/1976 Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện, Trung tá, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thăng Bình
4  
image40
Võ Thị Đoan Trang 28/02/1981 Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thăng Bình
5  
tung
Trần Thị Bích Tùng 04/11/1989 Xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Đảng ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Đào, huyện Thăng Bình
6
image44
 
Phan Đức Tư 28/9/1978 Xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh nhà Long Á
7  
image47
Phan Thanh Vân 10/5/1969 Xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Dương, huyện Thăng Bình
8  
image52
Nguyễn Thị Tường Vy 14/4/1986 Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Công chức Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, UBND xã Bình Minh, huyện Thăng Bình
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 8 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 4 là: 5 người.
           
Đơn vị bầu cử số: 5
Gồm: xã Bình Sa, xã Bình Hải và xã Bình Nam
           
STT Ảnh thẻ Họ và tên Ngày sinh Quê quán Nghề nghiệp,
chức vụ
1  
image8
Thái Thị Mỹ Hạnh 05/5/1989 Xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Chuyên viên Phòng Tư pháp  huyện Thăng Bình
2  
image10
Nguyễn Thị Thu Hiền 17/10/1985 Xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Thăng Bình
3  
image13
Huỳnh Thị Thu Hòa 08/8/1990 Xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bình Sa, huyện Thăng Bình
4  
image14
Nguyễn Thanh Hoàng 15/8/1980 Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Nam, huyện Thăng Bình
5  
image19
Nguyễn Công Min 08/8/1973 Xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Thăng Bình
6
image49
 
Nguyễn Thị Vân 12/11/1991 Xã Bình Hải, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Đảng ủy viên, phụ trách công tác Nội vụ - Thi đua - Tôn giáo - Dân tộc, UBND xã Bình Hải, huyện Thăng Bình
7  
image50
Nguyễn Xuân Vũ 02/4/1984 Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 7 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 5 là: 4 người.
           
Đơn vị bầu cử số: 6
Gồm: xã Bình An và Trung đoàn BB143
           
STT Ảnh thẻ Họ và tên Ngày sinh Quê quán Nghề nghiệp,
chức vụ
1  
thanh binh
Nguyễn Thanh Bình 05/7/1982 Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Thăng Bình
2  
my
Đoàn Thị Huyền My 18/6/1995 Phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam Chuyên viên Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thăng Bình
3  
ngan
Nguyễn Thị Ngân 18/8/1984 Phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thăng Bình
4  
image35
Lê Hồng Thiết 06/11/1980 Xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình An, huyện Thăng Bình
5
image53
Phan Công Vỹ 30/7/1965 Xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 5 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 6 là: 3 người.
           
Đơn vị bầu cử số: 7
Gồm: xã Bình Trung và xã Bình Tú
           
STT Ảnh thẻ Họ và tên Ngày sinh Quê quán Nghề nghiệp,
chức vụ
1
image11
 
Nguyễn Thị Hiền 24/11/1985 Xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Phó Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Thăng Bình
2  
image20
Hồ Văn Minh 05/12/1966 Xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Thăng Bình
3  
image24
Trần Thị Mỹ Nương 20/12/1974 Xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình
4  
image30
Võ Văn Quảng 05/11/1969 Xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Trung, huyện Thăng Bình
5  
image31
Dương Thị Tâm 26/8/1989 Xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Công chức Văn hóa - Xã hội, UBND xã Bình Tú, huyện Thăng Bình
6  
image41
Phan Thị Thùy Trang 19/3/1973 Xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Thăng Bình
7  
image48
Thái Thị Vân 02/6/1989 Xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Đảng ủy viên, Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Bình Trung, huyện Thăng Bình
8
image54
Trần Văn Xuân 01/6/1966 Phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Đại tá, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Thăng Bình
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 8 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là: 5 người.
           
Đơn vị bầu cử số: 8
Gồm: xã Bình Chánh, xã Bình Phú và xã Bình Quế
           
STT Ảnh thẻ Họ và tên Ngày sinh Quê quán Nghề nghiệp,
chức vụ
1
image9
 
Lê Quang Hạt 01/10/1976 Xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thăng Bình
2
image18
Trần Thị Mến 20/7/1986 Xã Điện Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam Đảng ủy viên, Công chức Văn phòng - Thống kê, UBND xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình
3
image26
 
Lê Thị Kim Oanh 20/4/1988 Xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Quế, huyện Thăng Bình
4  
image33
Trần Thị Thắm 03/01/1973 Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình
5
image36
 
Lê Văn Thôi 11/01/1984 Xã Bình Phú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Phú, huyện Thăng Bình
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 5 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 8 là: 3 người.
           
Đơn vị bầu cử số: 9
Gồm: xã Bình Quý, xã Bình Định Bắc và xã Bình Định Nam
           
STT Ảnh thẻ Họ và tên Ngày sinh Quê quán Nghề nghiệp,
chức vụ
1
image12
 
Phan Thị Hiệp 20/8/1973 Xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình
2  
image25
Trần Lê Thị Kim Oanh 10/10/1991 Xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình
3  
phong
Nguyễn Thanh Phong 22/02/1978 Xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Huyện ủy Thăng Bình
4  
image29
Châu Xuân Quang 28/9/1985 Xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Phụ trách Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thăng Bình
5  
image34
Trương Thị Bích Thảo 04/11/1989 Xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Công chức, Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường, UBND xã Bình Quý, huyện Thăng Bình
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 5 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 9 là: 3 người.
           
Đơn vị bầu cử số: 10
Gồm: xã Bình Trị và xã Bình Lãnh
           
STT Ảnh thẻ Họ và tên Ngày sinh Quê quán Nghề nghiệp,
chức vụ
1
anh
 
Võ Thị Ngọc Ánh 03/9/1979 Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thăng Bình
2  
image55
Lê Thị Bảy 10/6/1982 Xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Đảng ủy viên, Công chức Tài chính - Kế toán, UBND xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình
3  
dien
Nguyễn Văn Diên 20/12/1968 Xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Trị, huyện Thăng Bình
4
image56
 
Trương Hồng Quang 10/5/1985 Xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Phó trưởng Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Thăng Bình
5  
image58
Đoàn Văn Tùng 01/01/1967 Xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Thăng Bình
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện trong danh sách này là: 5 người;
Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện được bầu tại đơn vị bầu cử số 10 là: 3 người.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

66-HD/TWĐTN-BTC

Hướng dẫn tổ chức Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thời gian đăng: 07/11/2021

lượt xem: 7431 | lượt tải:4895
Thăm dò ý kiến

Website của tuổi trẻ Thăng Bình thế nào?