Bình Trung triển khai quán triệt Nghị quyết BCH TW Đảng khóa XII, các kết luận của BCH, BTV TW Đoàn khóa XI

Chủ nhật - 27/10/2019 22:19
Vào ngày 10 tháng 10 tại hội trường UBND xã Bình Trung, BCH Đoàn xã Bình Trung tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của BCH Trung ương đảng khóa XII và các kết luận của BCH, BTV Trung ương đoàn khóa XI cho cán bộ, ĐVTN trên địa bàn toàn xã.
Bình Trung triển khai quán triệt Nghị quyết BCH TW Đảng khóa XII, các kết luận của BCH, BTV TW Đoàn khóa XI
 
quan triet nq xii 1
Tham dự hội nghị có các anh chị trong BCH Đoàn xã, hơn 100 đoàn viên và thanh niên buổi hội nghị. Tại hội nghị các bạn ĐVTN được nghe đồng chí Nguyễn Tấn Thảo - Đảng ủy viên - Bí  thư Đoàn xã thông tin, tuyên truyền Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2019 - Hội nghị lần thứ 4 BCH trung ương Đoàn khóa XI về "các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019 - 2022"...
hoc nghi quyet khoa xii dang
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đoàn, cán bộ đoàn nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của các nghị quyết, kết luận nhằm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống và triển khai thực hiện kết luận đạt hiệu quả.

Tác giả bài viết: Đoàn xã Bình Trung

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Số: 24 - HD/TWH

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thời gian đăng: 18/12/2018

lượt xem: 1541 | lượt tải:773

CV 35 - UBH

Công văn củng cố, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 357 | lượt tải:409

Số 72-KH/HĐTN

kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 329 | lượt tải:102

Số 85-CV/HĐTN

Công văn triển khai nhiệm vụ tham gia phòng chống lụt bão năm 2018

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 324 | lượt tải:0

25-KH/UBH

Kê hoạch Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024

Thời gian đăng: 22/10/2018

lượt xem: 1296 | lượt tải:397
Liên kết
Phải chạy dọc