Thăng Bình: Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng, kết luận của BCH, BTV Trung ương Đoàn

Thứ hai - 21/10/2019 04:39
Ngày 04/10/2019, tại Hội trường Liên đoàn Lao động huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII và các kết luận của BCH, BTV Trung ương Đoàn khóa XI, năm 2019.
Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị
hoc tap nq dang

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thắng Lợi, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Cao Cường, UV BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn và gần 100 cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt là UV BCH Huyện đoàn, UV UBH LHTN Việt Nam huyện, các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các cơ sở Đoàn - Hội trên toàn huyện. Đội ngũ cán bộ chủ chốt Đoàn Hội huyện Thăng Bình đã được học tập, quán triệt các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII: Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016, Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Một số Kết luận của BCH, BTV Trung ương Đoàn khóa XI như: Kết luận số 05-KL/TWĐTN-BTG ngày 15/12/2018 - Hội nghị lần thứ Ba Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên”; Kết luận số 08-KL/TWĐTN-BTC ngày 05 tháng 3 năm 2019 - Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI về“Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, giai đoạn 2019 - 2022”...
Sau Hội nghị cấp huyện, các cơ sở Đoàn Hội trên toàn huyện căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị tham mưu, đề xuất lãnh đạo cùng cấp tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt đến 100% cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên tại cơ sở và hoàn thành trong tháng 10/2019 theo nội dung Kế hoạch tổ chức đợt tuyên truyền, học tập, quán triệt các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khóa XII và các kết luận của BCH, BTV Trung ương Đoàn khó XI.

Nguồn tin: Huyện đoàn Thăng Bình

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

Số: 24 - HD/TWH

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thời gian đăng: 18/12/2018

lượt xem: 1541 | lượt tải:773

CV 35 - UBH

Công văn củng cố, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 358 | lượt tải:411

Số 72-KH/HĐTN

kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 329 | lượt tải:103

Số 85-CV/HĐTN

Công văn triển khai nhiệm vụ tham gia phòng chống lụt bão năm 2018

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 326 | lượt tải:0

25-KH/UBH

Kê hoạch Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024

Thời gian đăng: 22/10/2018

lượt xem: 1299 | lượt tải:399
Liên kết
Phải chạy dọc