Tuổi trẻ Thăng Bình xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội

Thứ tư - 12/03/2014 11:08
Bác Hồ đã từng tin tưởng và căn dặn thanh niên “ Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển, quyết chí ắc thành công ”. Lời nói đó đã tiếp sức cho bao thế hệ thanh niên Việt Nam xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.
Thanh niên tham gia tình nguyện xây dựng nông thôn mới
Thanh niên tham gia tình nguyện xây dựng nông thôn mới
Có thể nói, xung kích, tình nguyện đã trở thành một phẩm chất tốt đẹp, được trao truyền từ thế hệ thanh niên này đến thế hệ thanh niên khác; là điểm tựa vững chắc cho tuổi trẻ hôm nay vững bước cùng dân tộc thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
          Trong thời gian qua, gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương với chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện đã ttriển khai thực hiện cho hiệu quả các phong trào nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên huyện nhà tham gia phát triển kinh tế xã hội góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Sau đây là một số kết quả đạt được, kinh nghiệm cũng như phương hướng tiếp tục triển khai trong thời gian đến của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thăng Bình:
Có thể nói rằng thanh niên Thăng Bình đã tiếp nối truyền thống của quê hương anh hùng, không cam chịu đói nghèo, quyết tìm ra nhiều phương thức để phát triển kinh tế cho bản thân, cùng với gia đình và xã hội phát triển kinh tế quê hương. Cùng với đó phong trào xung kích phát triển kinh tế, thi đua lập thân lập nghiệp của Đoàn được triển khai. Các cấp bộ Đoàn đã thường xuyên tổ chức quán triệt, tuyên truyền và vận động đoàn viên thanh niên học tập, nắm bắt các nội dung trong phong trào, tích cực hưởng ứng tham gia. Các cấp bộ Đoàn đã sâu sát đến từng chi Đoàn, từng đoàn viên thanh niên tìm hiểu nhu cầu nguyện vọng của đoàn viên thanh niên để có thể tạo điều kiện giúp đỡ, tranh thủ mọi nguồn lực, các nguồn vốn vay, các cơ chế hỗ trợ sản xuất của Nhà nước để thông tin tư vấn cho đoàn viên thanh niên biết, liên hệ, thường xuyên theo dõi nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của thanh niên để động viên, khích lệ. Thông qua đó, đã mở ra một số hướng đi mới cho đoàn viên thanh niên huyện nhà và có nhiều thanh niên quyết tâm phát triển kinh tế, làm giàu tại quê hương. Đã có nhiều mô hình, loại hình sản xuất kinh doanh của đoàn viên thanh niên hoạt động đem lại hiệu quả và đã có một số cá nhân được nhận giải thưởng Lương Định Của (giải thưởng thanh niên sản xuất giỏi) do Trung ương Đoàn tặng. Tiêu biểu, anh Nguyễn Văn Cường – Bình Phú với mô hình trồng cao su, anh Hồ Văn Lâm – Bình Minh với mô hình sản xuất nước đá, anh Đặng Ngọc Thọ - Bình Quý giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và phát triển CNH nông thôn, anh Trần Hữu Tịnh – TT Hà Lam chủ nhiệm HTX thanh niên Thăng Bình…, đây chỉ là một số cá nhân tiêu biểu trong phong trào thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi của huyện Thăng Bình. Có thể khẳng định rằng, những cá nhân, tập thể làm kinh tế giỏi của tổ chức Đoàn huyện Thăng Bình đang có chiều hướng phát triển và họ luôn là lực lượng nòng cốt, những hạt nhân tiêu biểu trong các phong trào của Đoàn, đặc biệt là sự đóng góp của họ cho các hoạt động tình nguyện của Đoàn vô cùng to lớn.
Cùng với phong trào thanh niên làm kinh tế, phong trào thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội đã được các cấp bộ Đoàn trong toàn huyện tổ chức thường xuyên và thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Hoạt động đền ơn đáp nghĩa được tổ chức dưới nhiều hình thức: Thắp nến tri ân tại Khu tưởng niệm AHLS huyện và nghĩa trang liệt sĩ các xã vào dịp 27/7, đóng góp xây dựng đền tưởng niệm AHLS huyện, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, cho các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, các em học sinh con gia đình chính sách vượt khó với  515 suất quà với tổng số tiền 256.200.000đ, tặng 135 sổ tiết kiệm với số tiền 87.500.000đ, xây dựng 17 ngôi nhà tình nghĩa và 25 ngôi nhà nhân ái cho các gia đình chính sách (từ 2010 đến nay).
Chương trình Thắp sáng ước mơ được triển khai và phát động thường xuyên ở các cấp Đoàn – Đội. Qua hoạt động này (từ năm 2008 đến 2014), các đơn vị đã tặng 1.177 xuất quà, học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi với tổng số tiền gần 560.000.000đ
Cuộc vận động Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới đã được các cấp bộ Đoàn triển khai và đoàn viên thanh niên tích cực hưởng ứng. Thực hiện cuộc vận động này, Đoàn các xã đã có những công trình phần việc cụ thể như đăng ký thực hiện các tiêu chí phù hợp với Đoàn; đảm nhận thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê” “Đoạn đường tự quản” đến nay 21 xã, đã triển khai thực hiện, tiêu biểu như Bình Minh, Bình Đào, Bình Sa, Bình Tú, Bình Hải, Bình Quý, Bình An, Bình Triều, Bình Nam... với tổng số tiền vận động gần 300 triệu đồng; Công tác tình nguyện làm đường bê tông nông thôn được các đơn vị phối hợp thực hiện hiệu quả làm lợi hơn 2,7 tỷ đồng; làm bia tường tuyên truyền nông thôn mới với tổng số tiền 75.000.000đ; đăng ký đảm nhận thực hiện các thiết chế văn hóa: từ 2011 đến nay đã làm mới được 15 sân bóng đá, 35 sân bóng chuyền với số tiền hơn 500.000.000đ; ngoài ra còn phối hợp với các đơn vị liên quan vận động đoàn viên thanh thiếu niên và nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
          Nhiều chương trình từ thiện như Bát cháo tình thương, tết vì người nghèo, văn nghệ “Xuân yêu thương”, khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí được các tổ chức thường xuyên tại các cơ sở Đoàn và cấp huyện. Trong 05 năm qua đã giúp đỡ được 1.560 đoàn viên thanh thiếu niên, nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền gần 500.000.000đ.
100% Đoàn các xã, thị trấn tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện tại chỗ với nhiều hoạt động như: tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường; hướng dẫn, điều tiết giao thông; tuyên truyền pháp luật, phòng chống dịch, tham gia trồng cây xanh, thu gom rác thải trên đồng ruộng, làm đường giao thông nông thôn…
Trong quá trình triển khai thực hiện đạt được những kết quả trên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thăng Bình rút ra một số kinh nghiệm sau:
- Một là, sự quan tâm lãnh chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp chính quyền, sự phối kết hợp đồng bộ của các cơ quan, ban ngành, hội, đoàn thể liên quan là yếu tố quan trọng hàng đầu trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đoàn thanh niên.
- Hai là, đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp phải tích cực phát huy vai trò tham mưu với các cấp ủy Đảng; chịu khó nghiên cứu, tìm ra những mô hình hay, cách làm hiệu quả mới thu hút được đoàn viên thanh niên; nhiệt tình với phong trào, phát huy vai trò của một người thủ lĩnh thanh niên của từng cấp, thể hiện trách nhiệm của mình để đoàn viên thanh niên làm theo.
- Các phong trào phải đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thường xuyên, lâu dài, tạo được dấu ấn tốt trong mọi tầng lớp nhân dân. Tổ chức các hoạt động phải tránh hình thức, được sự đồng thuận tham gia của đoàn viên thanh niên.
- Đoàn viên thanh niên là người quyết định mọi sự thành công của các hoạt động. Do đó, công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức đi đến hành động cùng tham gia của đoàn viên thanh niên là điều vô cùng quan trọng.
Để tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, cũng như để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Thăng Bình đạt kết quả tốt hơn trong thời gian đến. Để nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, hội, đoàn thể tiếp tục quan tâm lãnh chỉ đạo, tạo điều kiện, phối kết hợp để Đoàn thanh niên thực hiện tốt nhiệm vụ; Tạo điều kiện cho Đoàn thanh niên tiếp cận các nguồn lực, đảm nhận các công trình dự án để tổ chức thực hiện và phát triển được phong trào; Cần quan tâm đến công tác cán bộ của các cấp bộ Đoàn, vì vai trò của người thủ lĩnh thanh niên sẽ tác động rất lớn đến công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện nhiệm vụ.

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

Số: 24 - HD/TWH

HƯỚNG DẪN Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thời gian đăng: 18/12/2018

lượt xem: 1382 | lượt tải:717

CV 35 - UBH

Công văn củng cố, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cấp xã, thị trấn

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 253 | lượt tải:327

Số 72-KH/HĐTN

kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Pháp luật hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 217 | lượt tải:59

Số 85-CV/HĐTN

Công văn triển khai nhiệm vụ tham gia phòng chống lụt bão năm 2018

Thời gian đăng: 06/11/2018

lượt xem: 215 | lượt tải:0

25-KH/UBH

Kê hoạch Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024

Thời gian đăng: 22/10/2018

lượt xem: 1167 | lượt tải:353
Liên kết
Tw đoàn
HCM
Qnam
Quân sự

Website mới của tuổi trẻ Thăng Bình thế nào?

Trái chạy dọc
Phải chạy dọc