Huyện đoàn Thăng Bình triển khai có hiệu quả mô hình “Chi đoàn mạnh”

Thứ hai - 02/11/2020 04:32
      Xây dựng chi đoàn mạnh là cơ sở để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn trong hệ thống chính trị và xã hội; thu hút, tập hợp, đoàn kết đoàn viên, thanh niên, phát huy cao nhất tính tiền phong, gương mẫu của đoàn viên. Ngay từ đầu năm BCH Huyện đoàn đã xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” giai đoạn 2020-2022
122839325 1061106544346781 1900463020919328515 n
Hội thi Bí thư chi đoàn giỏi năm 2020

      Theo đó, tập trung về tư tưởng chính trị như tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về chính trị, bồi dưỡng lý tưởng, xây dựng niềm tin; tạo môi trường để đoàn viên học tập, rèn luyện và tìm hiểu rõ mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Đoàn và nhiệm vụ của đoàn viên; Thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề có tác động liên quan đến thanh niên. Thông qua đó, định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống cho đoàn viên; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng văn hóa “Sống và làm việc theo pháp luật”. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ có tính tuyên truyền giáo dục cao, mang nhiều nội dung thiết thực và ý nghĩa cho đoàn viên. Đồng thời, tổ chức sinh hoạt định kỳ theo các chủ điểm tư tưởng, chính trị phù hợp, kịp thời nắm bắt tư tưởng của đoàn viên. Về tổ chức hoạt động tập trung xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch hoạt động của chi đoàn, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Qua đó công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong toàn huyện không ngừng phát triển; hệ thống tổ chức Đoàn ngày càng hoàn thiện; đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng mạnh về chất; nội dung và phương thức hoạt động của Đoàn ngày càng được cải tiến, đáp ứng nhu cầu và lợi ích thiết thực của thanh niên tại địa phương.
     Sau khi thực hiện chủ trương về việc sáp nhập thôn, tổ dân phố, tình hình tổ chức và hoạt động của các chi đoàn trên địa bàn dân cư cơ bản đã đi vào ổn định, nhân sự được củng cố kiện toàn, công tác kết nạp Đoàn viên mới và giới thiệu Đoàn viên ưu tú được quan tâm thực hiện. Các chủ trương, nhiệm vụ của Đoàn được các chi đoàn phổ biến và vận động Đoàn viên, thanh niên thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực.
      Ban Thường vụ Huyện đoàn thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, triển khai các bài học lý luận chính trị, cuộc thi bí thư chi đoàn giỏi cho cán bộ đoàn cơ sở nhằm nâng cao, phát huy vai trò của Đoàn cơ sở trong việc hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động tại các chi đoàn; tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các chi đoàn. Bên cạnh đó, tiến hành định hướng các nội dung, chủ điểm sinh hoạt hàng tháng, từng chuyên đề phù hợp.
      Qua nhiều năm triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Chi đoàn mạnh”, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, thanh niên có nhiều chuyển biến rõ nét. Các cơ sở Đoàn chủ động trong việc triển khai thực hiện và đăng ký xây dựng “Chi đoàn mạnh”, qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hoạt động có hiệu quả, các chi đoàn không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương thức hoạt động. 
      Có thể nói, cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” với những cách làm hiệu quả, thiết thực đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng tổ chức và hoạt động của Chi đoàn, tăng tỷ lệ tập hợp đoàn viên, thanh niên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi toàn huyện trong giai đoạn hiện nay.
      Trong thời gian tới, để cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” được triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu, Ban chấp hành huyện đoàn sẽ tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức cuộc vận động đúng với mục đích, yêu cầu và nội dung đề ra; chỉ đạo các cơ sở đoàn, Đoàn trực thuộc lựa chọn 01- 02 Chi đoàn đại diện cho các Khối để làm điểm, từ đó nhân rộng mô hình ra toàn huyện. Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng Chi đoàn, đồng thời thường xuyên đăng tải thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là những vấn đề có tác động tới thanh niên trên trang mạng xã hội do Đoàn quản lý. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm đến việc xây dựng Chi đoàn mạnh về tổ chức, trong đó chú trọng xây dựng Ban Chấp hành Chi đoàn đủ về số lượng, vững vàng về kỹ năng nghiệp vụ và đảm bảo việc sinh hoạt đoàn viên đúng theo quy định của Điều lệ Đoàn.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Văn bản mới

66-HD/TWĐTN-BTC

Hướng dẫn tổ chức Đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022 - 2027

Thời gian đăng: 07/11/2021

lượt xem: 65 | lượt tải:77
Thăm dò ý kiến

Website của tuổi trẻ Thăng Bình thế nào?